Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

ORİENT Law & Consultancy/
Hukuk ve Danışmanlık, ulusal ve
uluslarası çapta hem şahıs hem
de şirketlerden oluşan bir müvekkil portföyüne sahiptir. Bu bağlamda;
• Vatandaşlık Hukuku
• Mülteciler Hukuku
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
şirket ve kurumların mevzuata
uygun hale getirilmesi için “Veri
Koruma Uyum Programı” hizmeti,
• İcra Hukuku,
• İş Hukuku,
• Ticaret Hukuku,
• Ceza Hukuku,
• Vergi Hukuku,
• İdare Hukuku,
• Milletlerarası Hukuk,
• Gayrimenkul Hukuku,
• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku,
• Gümrük Hukuku,
• Sigorta Hukuku,
• Bilişim Hukuku,
• Aile Hukuku,
• İnşaat Hukuku,
• Miras Hukuku,
• Şirketler Hukuku konularında
avukatlık faaliyetlerini yürütmekteDir.
Bu hizmetler, alanında uzman
avukat kadrosu ile yönetilmekte
olup; aynı zamanda müvekkil şahıs ve/veya şirketin, ticari alandaki yatırımları da yönlendirilmektedir. Şöyle ki; gayrimenkul
alımlarında, şirket kuruluş, birleşme ve devralmalarında, ulusal ve uluslarası çapta yapılacak
yatırımlarda, ülkelerin siyasi ve
ekonomik durumları da gözetilerek hukuki destek sağlanmakta
ve müvekkilin ticari yaşantısında
olası en yüksek fayda için yönlendirmeler de yapılmaktadır.
ORİENT Law & Consultancy/
Hukuk ve Danışmanlık, özellikle
Türkiye’deki yabancı yatırımcılara detaylı ve inovatif bir hukuk
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Türkiye’de yer alan firmaların ise yurtdışı ticari ilişkilerinde
uluslarası organizasyonlarla olan
iletişimi sayesinde geniş bir hukuk
hizmeti sunmaktadır. Bu sebeple
hizmet şemasının ana başlığını
Yabancılar Hukuku olarak benimsemiştir. Alt başlıklarla yabancıların;
• Çalışma izinleri konusunda, Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi
ve sonuçlandırılması,
• Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin
sözleşmelerin hazırlanması konusunda, Yabancı gerçek ve tüzel
kişilerin işlerinin takibi,
• Yabancıların Türkiye’de oturma
izin başvurularının yapılması ve
takibi,
• Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve
takibi,
• Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki Miras Hukuku’ na ilişkin
danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması,
• 6735 sayılı Uluslararası İşgücü
Kanunu çerçevesinde, yabancı
işçiler ve anahtar personel için
çalışma izni başvrusu ve uzatma
süreçlerinin takip edilmesi,
• 6735 sayılı Kanun çerçevesinde
Turkuaz Kart başvurusu süreçlerinin takip edilmesi,
• Yabancıların Türkiye’deki yatırımlarında Vergi Hukuku çerçevesinde edinebileceği hakları belirleyerek finansal konularda
katkıda bulunulması hizmetlerini
sunmaktadır.