Miras Hukukuna Giriş

Aile hukuku alanındaki uzmanlığımızın yanı sıra, muayenehanemiz miras hukukunu ilgilendiren konularla da yakın çalışmaktadır. Miras kalan arazinin yöneticisi olarak görevinizde size yardımcı olmak ve merhumun kişisel servet dağılımı konularında size yardımcı olmak gibi, sahip olabileceğiniz miras sorunları konusunda size yardımcı olabiliriz. Ayrıca taşınır ve taşınmaz mal veraset vergisi, vasiyetname ve vasiyetnamelerle ilgili her türlü konuda size yardımcı olabiliriz. Birden fazla yargı alanına ilişkin bilgimiz nedeniyle, sınır ötesi mirasla ilgili sorunları da çözebiliriz. Türkiye'de bulunuyoruz, bu nedenle sıklıkla Orta Doğu ve Avrupa'dan sınır ötesi miras sorunları yaşayan müşterilerle çalışıyoruz. Türkiye'de miras hukuku sorunları olan bir yabancı iseniz, bir Türk vatandaşıyla evli olup olmamanıza bağlı olarak durumunuza farklı kurallar geçerli olabilir. Böylece sınır ötesi bilgi birikimimiz ve uluslararası ekibimizle birçok sorunu çözebiliyoruz. Bu nedenle Orient Hukuk Bürosu ile tüm miras sorunlarınızın hızlı ve yetkin bir şekilde çözümlenmesini bekleyebilirsiniz.