Miras

İçindekiler

➔ Giriş

➔ Özellik

➔ Veraset Vergisi

➔ Veraset Vergisi Nedir?

➔ Miras ve Vergi Hukukuna Kimler Tabidir?

➔ Mülk: Miras ve Vergi Hukukuna Kimler Tabidir?

➔ Veraset Vergisi Ne Zaman Ödenmelidir?

➔ Kimler Miras Alabilir?

➔ Neleri Miras Alabilirler?